CAT | CAST

Assessorament professional fiscal, mercantil, comptable i laboral per la teva empresa

Qui som

Auditing acumula 30 anys d'experiència oferint serveis professionals als seus clients. El despatx està dirigit, des de la seva constitució, a l'assessorament fiscal, laboral, legal i comptable.

L’equip d’Auditing està format per professionals especialitzats en l’assessoria i gestió fiscal, laboral, legal i comptable , que ofereixen un servei de qualitat amb valor afegit per als clients. A més, proporcionen el seu suport i experiència en la presa de decisions estratègiques per a la millora en el funcionament econòmic i legal dels clients d’Auditing, compartint el seu coneixement i experiència en temes financers i en valoracions i transaccions.

Recentment, Auditing s’ha integrat a Mediconsulting, la firma de consultoria fiscal, laboral, legal i comptable especialista en oferir assessorament als metges i al sector sanitari, ampliant així el ventall de serveis d’assessorament. Junts, sumen una plantilla de 40 assessors.

Què oferim

Assessorament personalitzat en:

Fundacions i associacions

Fundacions i associacions

Auditing destaca per ser especialista en prestar serveis a entitats sense ànim de lucre, fundacions i associacions, sobretot  del sector mèdic i científic, oferint un assessorament total en aspectes fiscals (Llei de Mecenatge);  legals (constitució de fundacions i associacions, contractes de patrocini, convenis de col·laboració empresarial i donatius);  comptable (aplicació del Pla General de Comptabilitat per  a entitats sense finalitat lucrativa i laboral, elaboració del quadre d’aplicació del 70 % d’ingressos nets a finalitats fundacionals), i contractes laborals (contractes específics del sector).

Assessoria jurídica i tributària

Assessoria jurídica i tributària

Oferim cobertura en matèria fiscal i tributària mitjançant un equip especialitzat en els principals impostos empresarials, impost de societats i Impost sobre el Valor Afegit i en la imposició a les persones físiques. Servei d’assessorament mercantil en operacions societàries, constitució de societats, ampliacions i reduccions  de capital, fusions, escissions, aportacions no dineràries i compra-venda d’empreses. Servei especialitzat en el tractament de la informació i la protecció de dades personals i de compliance. El nostre equip d’advocats també assessora en altres tràmits, com contractes civils o mercantils, contractes del sector immobiliari com la compra-venda o l’arrendament, així com testaments, herències i altres aspectes legals.

Assessorament  comptable-fiscal

Assessorament comptable-fiscal

La tecnologia en l’àmbit dels negocis està canviant de forma molt accelerada i és necessita un software ràpid i potent per poder dur a terme la gestió comptable-fiscal de les empreses.  Disposem de les eines adequades per poder portar la comptabilitat de petites i mitjanes empreses i fer front als nous sistemes de informació com el SII (Sistema d’Informació Immediata) o la factura electrònica, de propera i obligatòria implantació. Donem el servei complert de mecanització de la comptabilitat, legalització de llibres, elaboració dels comptes anuals i presentació de les liquidacions d’impostos societaris, d’empresaris individuals o de particulars. També oferim l’anàlisi financer de balanços, comptes de pèrdues i guanys i ratis de empreses, comparant-los amb empreses del mateix sector del client.

Assessorament  laboral

Assessorament laboral

Les empreses necessiten respostes i solucions àgils per gestionar el dia a dia del seu departament de recursos humans, fet pel qual comptem amb un equip de professionals altament qualificats per oferir un servei integral de gestió laboral. Com que estem en contacte constant amb el nostre personal de gestió comptable-fiscal i dels departaments de dret laboral i dret mercantil, podem oferir els millors resultats als nostres clients, ja que comptem amb una visió unitària de l'empresa.
El nostre assessorament comença amb anterioritat a la contractació del treballador i es desenvolupa fins més enllà de la vigència de la relació laboral.
Comptem amb les darreres aplicacions informàtiques per garantir el compliment de totes les obligacions laborals i de seguretat social tan canviants en aquests moments, així com amb el portal assessor de l'empresa que us permet en qualsevol moment accedir a totes les dades tramitades i que cada treballador pugui accedir a la seva àrea personal on consta l’arxiu històric de la seva documentació.

Dret laboral

Dret laboral

Nuestra filosofía se basa en el asesoramiento preventivo para evitar conflictos laborales y asegurar un buen ambiente de trabajo, que siempre redunda en un mejor funcionamiento de la empresa. 
En la misma línea, asesoramos a trabajadores de empresas no clientes de la firma que puedan tener algún problema con su empleador/a.
Asimismo, nos encargamos de la defensa ante los órganos administrativos y Juzgados y Tribunales en el Orden Social tanto de empresas como de trabajadores.

Compliance

Compliance

Es un plan de acción que ayuda a evitar o reducir la posibilidad de que aparezcan situaciones de riesgo y puedan poner en peligro a la empresa y socios. Los Servicios de consultoría en Compliance son:

  • - Consultoría en GRC (Governance, Risk & Compliance).
  • - Formación en GRC (Governance, Risk & Compliance).
  • - Pre-auditoría y preparación para que las empresas puedan obtener las certificaciones.

Mediconsulting

Des de l’any 2023 Auditing s’integra a Mediconsulting, l’assessoria fiscal, laboral, societària i jurídica del Grup Med i que també forma part d’ETL Global. Amb aquesta unió es reforcen les eines necessàries per proporcionar un assessorament de qualitat, tant a nivell de coneixement com en l’àmbit tecnològic, en els processos i en les persones amb l’expertesa que requereixen els nostre clients, principalment del sector sanitari.